Thành viên

Đơn vị PETROSETCO tham gia góp vốn

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung

Tỷ lệ vốn góp của PETROSETCO: 0.2% vốn điều lệ
Sản xuất Ethanol từ sắn lát.
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SINH HỌC DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
  • Địa chỉ: 01 An Dương Vương, TP. Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3714180
  • Fax: 0255. 3714182