Tuyển dụng

Thông báo về Tin tức tuyển dụng giả mạo

Hiện nay có xuất hiện 1 số trang fanpage giả mạo về tuyển dụng của PETROSETCO, trang này thu thập các thông tin cá nhân đồng thời tạo nhóm tại các nền tảng khác để từng bước huy động tiền.
Chúng tôi xin thông báo:
- Hiện tại Petrosetco không tổ chức các đợt tuyển dụng như các trang "Petrosetco tuyển dụng", "Petrosetco - Kênh tuyển dụng", hoặc các trang tương tự đăng tải. Mọi thông tin tuyển dụng nếu có, sẽ chỉ được đăng tải tại website và/hoặc fanpage chính thức của Tổng Công ty.
- Petrosetco không liên quan và không chịu trách nhiệm về hoạt động của nhóm "Petrosetco tuyển dụng" này hoặc các trang giả mạo khác dưới mọi hình thức.
Xin trân trọng cảm ơn.