Giới thiệu

Ban Tổng giám đốc
Ông Vũ Tiến Dương

Ông Vũ Tiến Dương

Tổng Giám Đốc
Ông Vũ Tiến Dương đã có thời gian công tác liên tục trong ngành Dầu khí từ năm 1994. Tháng 01/2002, ông Vũ Tiến Dương được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Thương mại – Chi nhánh Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí tại TP. Hồ Chí Minh. Từ tháng 02/2003 ông Vũ Tiến Dương được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Công ty TNHH 1TV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển. Tháng 01/2008, ông Vũ Tiến Dương được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC). Tháng 10/2009, ông Vũ Tiến Dương được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí kiêm Giám đốc Công ty TNHH 1TV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển sau khi đơn vị này trở thành thành viên của PETROSETCO. Tháng 1/2014, ông được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PETROSETCO, Phó Tổng giám đốc giám đốc PETROSETCO kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD). Từ ngày 9/4/2015 Ông Vũ Tiến Dương trở thành Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phẩn Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO).
Ông Vũ Tiến Dương có sở trường và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thương mại đặc biệt lĩnh vực cung cấp thiết bị cho ngành dầu khí, phân phối các sản phẩm công nghệ cao. Ông Vũ Tiến Dương đã tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Đại học Pacific Western (Hoa kỳ).

Với nhiều thành tích đã đạt được, ông Vũ Tiến Dương được nhận Huân chương lao động hạng Nhì năm 2015, hạng Ba năm 2008; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013; Bằng khen của Bộ Công thương năm 2009 và 2010; Bằng khen Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Chiến sỹ thi đua cơ sở từ năm 2007 đến 2015.