Giới thiệu

Ban Tổng giám đốc
Ông Trần Quang Huy

Ông Trần Quang Huy

Kế toán trưởng
Quá trình công tác: 
  • Năm 2010 – tháng 8/2020: làm kiểm toán viên tại công ty kiểm toán, thường xuyên kiểm toán các tập đoàn lớn, công ty niêm yết.
  • Tháng 8/2020 – tháng 10/2021: Phó Ban Tài chính Kế toán tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 
  • Tháng 11/2021: Ông được giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí. 
Ông Trần Quang Huy tốt nghiệp chuyên ngành kiểm toán tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Có chứng chỉ kiểm toán viên (CPA) do VACPA cấp.