Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

PETROSETCO Tổ Chức Thành Công ĐHCĐ Lần 2, Bầu Thay Thế 3 Thành Viên HĐQT

14/06/2024 02:10:10 PM
Vào sáng ngày 14/06, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Mã PET, sàn HOSE) đã tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần 2. Đại hội đã thông qua nhiều kế hoạch quan trọng cho năm 2024, với kỳ vọng tăng trưởng các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận so với kết quả thực hiện năm 2023.
 

Trong báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc Vũ Tiến Dương đã chia sẻ, năm 2023 là một năm đầy thử thách đối với các doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Các doanh nghiệp đối mặt với tình trạng thiếu đơn hàng xuất khẩu, buộc phải cắt giảm giờ làm và sa thải lao động, dẫn đến thu nhập khả dụng bị suy giảm. Ngành hàng IT cũng phải đối mặt với cuộc chiến về giá cả do nguồn cung dư thừa từ những năm trước. Tuy nhiên, PETROSETCO đã nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, quản lý nguồn tiền linh hoạt và đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn. Mặc dù một số chỉ tiêu tài chính không đạt được kế hoạch, nhưng kết quả đạt được là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ nhân viên PETROSETCO.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, PETROSETCO đạt doanh thu 17,218 tỷ đồng, tương đương 96% so với kế hoạch năm và 98% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 182 tỷ đồng, bằng 61% so với kế hoạch và 86% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 139 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch và 83% so với cùng kỳ năm trước. Vốn điều lệ năm 2023 đạt 1,073.4 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm và 119% so với cùng kỳ năm 2022.
 

Dịch vụ phân phối vẫn chiếm tỷ trọng lớn với 86% trong cơ cấu doanh thu của PETROSETCO, tương đương với cùng kỳ năm trước. Các mảng dịch vụ khác như Dịch vụ đời sống và Quản lý bất động sản đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ và hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, chi phí đầu vào tăng cao và việc cắt giảm biên lợi nhuận khiến cho lợi nhuận trước thuế chưa đạt kế hoạch, chỉ bằng 86% so với năm 2022.

Năm 2023 là một năm đầy khó khăn và thử thách, nhưng PETROSETCO đã vượt qua với sự chuyển mình mạnh mẽ, chuyển đổi tư duy phát triển hướng đến bền vững và cải tổ hoạt động nội tại. 

Kế hoạch năm 2024 của PETROSETCO được xây dựng với sự thận trọng trước những biến động kinh tế vĩ mô và triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế trong các tháng cuối năm. PETROSETCO đặt mục tiêu doanh thu 18,540 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 260 tỷ đồng, tương đương 108% và 143% so với kết quả năm 2023.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, năm 2023 PETROSETCO không chia cổ tức cho cổ đông. Năm 2024, công ty lên kế hoạch trả cổ tức tối đa 10%.

Đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm ba thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT): ông Trịnh Thanh Cần, ông Nguyễn Quý Thịnh và ông Nguyễn Đức Minh; đồng thời bầu bổ sung ba thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029: bà Phạm Thị Hồng Điệp, ông Hồ Minh Việt và ông Nguyễn Như Long.

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến kế hoạch lợi nhuận, rủi ro từ sức tiêu thụ yếu, tình hình hoạt động phân phối Apple, kế hoạch đối với dự án Thanh Đa, việc chia cổ tức, và kế hoạch kinh doanh thêm các ngành hàng mới.
 

Lãnh đạo PETROSETCO khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng đối với các ngành hàng đáp ứng được nhu cầu thị trường, chất lượng sản phẩm/dịch vụ, và nguồn vốn. Đồng thời sẽ tập trung bảo vệ, duy trì dòng tiền thông qua việc củng cố các hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ với khách hàng hiện hữu và tăng cường các giải pháp dự báo và kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản trị.

Link các báo về về ĐHCĐ PETROSETCO:
- Tin nhanh chứng khoán: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/dhdcd-petrosetco-pet-nhieu-kha-nang-pvn-se-thoai-von-trong-nam-2025-post347300.html
-
 Vietstock: https://vietstock.vn/2024/06/dhdcd-pet-khong-chia-co-tuc-2023-thay-the-3-thanh-vien-hdqt-737-1198687.htm