Giới thiệu

Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Quý Thịnh

Ông Nguyễn Quý Thịnh

Thành Viên HĐQT
Ông Nguyễn Quý Thịnh tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế. Ông có nhiều kinh nghiệm công tác tại các vị trí công việc:
- Từ 2008 - 2010: Chuyên viên phân tích cao cấp tại CTCP Chứng khoán Sacombank.
- Từ 2010 - 2015: Trưởng bộ phận Đầu tư tại CTCP Bảo hiểm Hàng không.
- Từ 2015 – nay: Giám đốc Đầu tư tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
- Từ tháng 06/2022: Tham gia là Thành viên HĐQT độc lập Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO).