Giới thiệu

Ban Tổng giám đốc
Ông Hồ Minh Việt

Ông Hồ Minh Việt

Phó tổng giám đốc
ông Hồ Minh Việt có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và thương mại.
Quá trình công tác:
  • Năm 2009 - 2012, ông Hồ Minh Việt là chuyên gia cao cấp tư vấn chiến lược cho các tập đoàn  đa quốc gia  như Tập đoàn Big C (Pháp), Lotte (Hàn quốc), OCHN (Pháp).
  • Năm 2012 đến tháng 9/2017 ông là cố vấn đầu tư cao cấp cho cho Tập đoàn Posco (Hàn Quốc).
  • Tháng 9/2017 đến nay ông Hồ Minh Việt giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí. 
Ông Hồ Minh Việt có bằng kỹ sư của Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh và Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của Đại học Pacific Western (Hoa kỳ).